automatische gegevensuitwisseling in dagelijks onderhoud


Met één telefoontje bewoners helpen. Dat kan met de KOVRA-standaard. Met deze ICT-oplossing wordt onze software volledig geïntegreerd met het systeem van de corporatie.

Voordelen
Jaarlijks voeren we bij Coen Hagedoorn Bouwgroep ruim 70.000 reparatieopdrachten uit voor meer dan vijftig woningcorporaties. Voorheen betekende dit niet alleen dagelijks inloggen op verschillende portals, maar ook dat we bij onduidelijkheden telefonisch of via de mail (nogmaals) contact moesten opnemen met bewoners. Een tijdrovende bezigheid.

Dankzij de KOVRA-standaard is dit nu verleden tijd. De software onafhankelijke berichtenstandaard zorgt namelijk voor een efficiënte en foutloze uitwisseling van data tussen verschillende primaire systemen. Projectmanager Edwin Bremer: “Door opdrachtbonnen, statusberichten, zoals de planning en gereedmeldingen, en factuurberichten centraal in één standaard berichtensysteem te organiseren, kunnen we sneller actie ondernemen en huurders eerder helpen.”
 

Praktijk
In de praktijk werkt de KOVRA-standaard als volgt: De bewoner belt met de woningcorporatie om een probleem te melden. Een medewerker van de corporatie maakt een bon aan en verbindt de bewoner door met onze werkorganisator. Dankzij KOVRA kan de werkorganisator de aangemaakte bon direct inzien in zijn eigen systeem en snel bepalen wat er moet gebeuren om het probleem op te lossen. Vervolgens wordt samen met de bewoner een afspraak ingepland. Edwin: “Voorheen belden we de bewoner terug om een afspraak te maken. Dat hoeft niet meer. De bewoner is nu met één telefoontje geholpen.” Andersom werkt de KOVRA-standaard ook. Als de bewoner direct met ons contact opneemt, is de woningcorporatie hiervan ook op de hoogte. 
 

In productie
Samen met Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken namen we als eerste de KOVRA-standaard in productie. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met onze beide ICT-partners; respectievelijk NCCW en Herke ICT Group. “Middels deze standaard kunnen we sneller en gemakkelijker werken én het bespaart beide partijen ook nog eens in de kosten”, aldus Edwin. “Corporaties hebben meer inzicht in hun onderhoud en de klanttevredenheid van de huurders gaat omhoog”.

Met woningcorporatie De Alliantie en softwarehuis Aareon zijn we inmiddels ook gestart met KOVRA. Edwin: “Na een aantal positieve tests met Mareon, het digitale loket van Aareon, ging de berichtenstandaard ‘live’.”
 

Toekomst
Herke ICT Group en softwarehuis cegeka-dsa zijn de KOVRA-standaard op dit moment aan het testen. In de toekomst zouden alle woningcorporatie die met cegeka-dsa samenwerken aan de KOVRA-standaard gekoppeld kunnen worden.

Edwin: “We zijn al ver op KOVRA-gebied, maar we blijven ons inzetten om KOVRA breder te trekken dan alleen de huidige leveranciers en pleiten ervoor om het als uniforme standaard beschikbaar te stellen voor de data-uitwisseling tussen corporaties, aannemers en toeleveranciers in de gehele sector. We moeten blijven innoveren. Standaardisering is een belangrijke volgende stap in het optimaliseren van ketensamenwerking.”

Meer aandacht voor medewerkers, opdrachtgevers en bewoners. Dat bereiken we met deze manier van digitaliseren.
 

KOVRA
KOVRA is een initiatief van VERA, Ketenstandaard Bouw en Installatie en KOVON om ketenprocessen te digitaliseren en standaardiseren. Meer informatie over KOVRA is te vinden op www.kovon.nl.


Met één telefoontje bewoners helpen. Dat kan met de KOVRA-standaard. Met deze ICT-oplossing wordt onze software volledig geïntegreerd met het systeem van de corporatie.

Voordelen
Jaarlijks voeren we bij Coen Hagedoorn Bouwgroep ruim 70.000 reparatieopdrachten uit voor meer dan vijftig woningcorporaties. Voorheen betekende dit niet alleen dagelijks inloggen op verschillende portals, maar ook dat we bij onduidelijkheden telefonisch of via de mail (nogmaals) contact moesten opnemen met bewoners. Een tijdrovende bezigheid.

Dankzij de KOVRA-standaard is dit nu verleden tijd. De software onafhankelijke berichtenstandaard zorgt namelijk voor een efficiënte en foutloze uitwisseling van data tussen verschillende primaire systemen. Projectmanager Edwin Bremer: “Door opdrachtbonnen, statusberichten, zoals de planning en gereedmeldingen, en factuurberichten centraal in één standaard berichtensysteem te organiseren, kunnen we sneller actie ondernemen en huurders eerder helpen.”
 

Praktijk
In de praktijk werkt de KOVRA-standaard als volgt: De bewoner belt met de woningcorporatie om een probleem te melden. Een medewerker van de corporatie maakt een bon aan en verbindt de bewoner door met onze werkorganisator. Dankzij KOVRA kan de werkorganisator de aangemaakte bon direct inzien in zijn eigen systeem en snel bepalen wat er moet gebeuren om het probleem op te lossen. Vervolgens wordt samen met de bewoner een afspraak ingepland. Edwin: “Voorheen belden we de bewoner terug om een afspraak te maken. Dat hoeft niet meer. De bewoner is nu met één telefoontje geholpen.” Andersom werkt de KOVRA-standaard ook. Als de bewoner direct met ons contact opneemt, is de woningcorporatie hiervan ook op de hoogte. 
 

In productie
Samen met Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken namen we als eerste de KOVRA-standaard in productie. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met onze beide ICT-partners; respectievelijk NCCW en Herke ICT Group. “Middels deze standaard kunnen we sneller en gemakkelijker werken én het bespaart beide partijen ook nog eens in de kosten”, aldus Edwin. “Corporaties hebben meer inzicht in hun onderhoud en de klanttevredenheid van de huurders gaat omhoog”.

Met woningcorporatie De Alliantie en softwarehuis Aareon zijn we inmiddels ook gestart met KOVRA. Edwin: “Na een aantal positieve tests met Mareon, het digitale loket van Aareon, ging de berichtenstandaard ‘live’.”
 

Toekomst
Herke ICT Group en softwarehuis cegeka-dsa zijn de KOVRA-standaard op dit moment aan het testen. In de toekomst zouden alle woningcorporatie die met cegeka-dsa samenwerken aan de KOVRA-standaard gekoppeld kunnen worden.

Edwin: “We zijn al ver op KOVRA-gebied, maar we blijven ons inzetten om KOVRA breder te trekken dan alleen de huidige leveranciers en pleiten ervoor om het als uniforme standaard beschikbaar te stellen voor de data-uitwisseling tussen corporaties, aannemers en toeleveranciers in de gehele sector. We moeten blijven innoveren. Standaardisering is een belangrijke volgende stap in het optimaliseren van ketensamenwerking.”

Meer aandacht voor medewerkers, opdrachtgevers en bewoners. Dat bereiken we met deze manier van digitaliseren.
 

KOVRA
KOVRA is een initiatief van VERA, Ketenstandaard Bouw en Installatie en KOVON om ketenprocessen te digitaliseren en standaardiseren. Meer informatie over KOVRA is te vinden op www.kovon.nl.

3
volgende