De Rode Driehoek: maatwerk 3.0


In De Rode Driehoek, een buurt in de Utrechtse wijk Zuilen, staan 76 woningen (bouwperiode 1919-1936) die in het verleden door 4 verschillende woningcorporaties zijn beheerd. Bijna een eeuw later betekent dit een zeer grote variatie aan woningen. Een grondige inspectie van zowel de buiten- als binnenkant van de woningen was dan ook essentieel. Een flinke klus, maar binnen een tijdsbestek van 8 weken waren alle woningen uitgetekend en opgenomen.

Complex
Project De Rode Driehoek, waarvan de huizen inmiddels worden beheerd door woningcorporatie Mitros, is omvangrijk en complex. De begroting en de uitvoering moeten perfect op elkaar aansluiten. Tijdens de inspectie bleek de status van de Utrechtse woningen niet altijd even best. Zo werd er scheefstand geconstateerd en asbest en verrotte kozijnen aangetroffen. Ook was het gevelmetselwerk van slechte kwaliteit. In Nederland is dit zelfs het eerste renovatieproject waarbij constructief voegwerk van maar liefst 5 cm diep wordt toegepast. Voor dit monnikenwerk werken we samen met een onderaannemer met de nodige ervaring. Het constructieve voegwerk loopt als een de rode draad door de renovatie. De overige werkzaamheden worden hier als een treintje omheen gepland.

Bij De Rode Driehoek zijn er meer factoren om rekening mee te houden. Zo zorgde een oude gedempte sloot bijvoorbeeld nog steeds voor wateroverlast in sommige kruipruimten. Dit is inmiddels opgelost door een andere vloerisolatie, maar door de jarenlange wateroverlast hebben de woningen ook te maken met verzakkingen, scheurvorming in gevels en uit haak staande kozijnen waar nieuwe dragende delen in moeten.

Maatwerk voor bewoners
Een woningrenovatie is voor veel bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Om die reden betrekken we bewoners actief bij het renovatieproces. Wat moet er wanneer gebeuren en welk inbouwpakket past het beste bij welke bewoner? Maatwerk is belangrijk. Om de wijk zo leefbaar mogelijk te houden, verplaatsen we de bouwmaterialen zoveel mogelijk in een elektrisch golfkarretje. Op deze manier blijft het groot transport tot een minimum beperkt en de wijk leefbaar.

Al met al is project de Rode Driehoek tot nu toe een mooie puzzel. Aan het einde van dit jaar is de renovatie afgerond.  


In De Rode Driehoek, een buurt in de Utrechtse wijk Zuilen, staan 76 woningen (bouwperiode 1919-1936) die in het verleden door 4 verschillende woningcorporaties zijn beheerd. Bijna een eeuw later betekent dit een zeer grote variatie aan woningen. Een grondige inspectie van zowel de buiten- als binnenkant van de woningen was dan ook essentieel. Een flinke klus, maar binnen een tijdsbestek van 8 weken waren alle woningen uitgetekend en opgenomen.

Complex
Project De Rode Driehoek, waarvan de huizen inmiddels worden beheerd door woningcorporatie Mitros, is omvangrijk en complex. De begroting en de uitvoering moeten perfect op elkaar aansluiten. Tijdens de inspectie bleek de status van de Utrechtse woningen niet altijd even best. Zo werd er scheefstand geconstateerd en asbest en verrotte kozijnen aangetroffen. Ook was het gevelmetselwerk van slechte kwaliteit. In Nederland is dit zelfs het eerste renovatieproject waarbij constructief voegwerk van maar liefst 5 cm diep wordt toegepast. Voor dit monnikenwerk werken we samen met een onderaannemer met de nodige ervaring. Het constructieve voegwerk loopt als een de rode draad door de renovatie. De overige werkzaamheden worden hier als een treintje omheen gepland.

Bij De Rode Driehoek zijn er meer factoren om rekening mee te houden. Zo zorgde een oude gedempte sloot bijvoorbeeld nog steeds voor wateroverlast in sommige kruipruimten. Dit is inmiddels opgelost door een andere vloerisolatie, maar door de jarenlange wateroverlast hebben de woningen ook te maken met verzakkingen, scheurvorming in gevels en uit haak staande kozijnen waar nieuwe dragende delen in moeten.

Maatwerk voor bewoners
Een woningrenovatie is voor veel bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Om die reden betrekken we bewoners actief bij het renovatieproces. Wat moet er wanneer gebeuren en welk inbouwpakket past het beste bij welke bewoner? Maatwerk is belangrijk. Om de wijk zo leefbaar mogelijk te houden, verplaatsen we de bouwmaterialen zoveel mogelijk in een elektrisch golfkarretje. Op deze manier blijft het groot transport tot een minimum beperkt en de wijk leefbaar.

Al met al is project de Rode Driehoek tot nu toe een mooie puzzel. Aan het einde van dit jaar is de renovatie afgerond.  

6

projectgegevens


project:

De Rode Driehoek

plaats:

Utrecht

samenwerking:

Mitros, opdrachtgever

volgende

lees meer: renovatie | lean | bewonerstevredenheid

lees meer: renovatie | lean | bewonerstevredenheid