historische panden, moderne gemakken


In hartje Amsterdam werken we met woningcorporatie Ymere aan de renovatie van ruim 300 woningen. Na een tender in 2012 zijn we als co-maker aan tafel geschoven. We volgen in hoofdlijnen het RGS-traject (Resultaat Gericht Samenwerken) en voeren de werkzaamheden in de periode 2014-2022 gefaseerd uit. 

Het renovatieproject is verdeeld over 40 panden in de Amsterdamse binnenstad en samen met het co-makingteam, dit bestaat uit Ymere, Bureau List, Casa architecen en Coen Hagedoorn Bouwgroep, hebben we de mooie uitdaging om dit beschermde stadsgezicht op te knappen. Hierbij worden de woningen duurzaam en hoogwaardig afgewerkt. Inclusief deze panden hebben we in 2017 in totaal 965 m3 duurzaam hout (FSC© en PEFC) in onze projecten toegepast. Dit is 99% van de totaal toegepaste hoeveelheid hout en levert een besparing van maar liefst 869 ton Co2 op. Hout is een van de meest circulaire toe te passen materialen in de bouwwereld. Door zo veel mogelijk biobased materiaal toe te passen proberen wij bij te dragen aan een duurzame gebouwde omgeving.

Potentie van pand
In samenwerking met Ymere stellen we per pand vast welke bestemming het krijgt. Door in een vroeg stadium de fundering te onderzoeken, de panden in te scannen en een bouwkundige inspectie uit te voeren, wordt op basis van de strategie het ingreepniveau bepaald. Hierbij werken we met 5 vaste ingreepniveau’s. Een deel van de panden wordt verkocht. We zorgen ervoor dat deze panden voldoen aan de convenanteisen die de corporaties met de gemeente hebben afgesproken.

De bouwkundige keuring verrichten we aan de hand van Kwaliteitseisen Bestaande Bouw (KBB). De kwaliteitsuitgangspunten en wensen toetsen we vervolgens aan de functionele eisen voor onder meer energiezuinigheid, gezondheid, veiligheid, gebruikskwaliteit en wonen. Tijdens een snelkooksessie gaan we met alle co-makers om tafel om te bepalen welk scenario het beste bij welk pand past. Elke co-maker heeft zijn eigen expertise en tijdens een snelkooksessie zijn we in staat om deze al vroegtijdig samen te brengen en snel tot een goed uitgedacht plan te komen. In het begin is het aftasten, maar de samenwerking wordt steeds effectiever en dit leidt tot een steeds beter proces. Uiteindelijk ontwikkelen we samen met ons eigen advies- en ontwerpbureau een plan dat past binnen de randvoorwaarden.

Procesinnovatie
De manier waarop we met het co-makingteam samenwerken, is procesinnoverend. Door in het beginstadium al kaders neer te leggen, wordt er veel ondervangen en kan iedereen efficiënter en doelgerichter werken. Bij RGS is er aan de voorkant al extra informatie beschikbaar en daardoor kunnen we het proces versnellen en optimaliseren. Dit resulteert in een verkorte doorlooptijd én een product op maat. Met slimme technieken wordt de kwaliteit omhoog gebracht. De lijnen zijn kort en de teams weten precies van elkaar wie wat kan/doet.

We werken met vaste teams, in voorbereiding en uitvoering, die continu doorlopen en die van project naar project leren. Daarnaast liggen de processen vast en zijn de materialen bepaald. Samen met vroegtijdige betrokkenheid en bouwkundige onderzoeken zijn de kosten hierdoor beheersbaar en de risico’s lager.

Samen met bewoners
In aanvang was opdrachtgever Ymere de schakel tussen de co-makers en de bewoners, maar al snel zaten we zelf met de bewoners om de keukentafel. Door samen na te denken over de opties ontstond er een nieuwe kijk op het ontwerpen. Zo willen bewoners bijvoorbeeld liever een compacte badkamer als dat betekent dat ze extra woonruimte kunnen krijgen. Door bewoners bij het proces te betrekken, zijn we in staat om compacter en zo functioneel mogelijk te ontwerpen. Hierdoor creëren we meer draagvlak.


In hartje Amsterdam werken we met woningcorporatie Ymere aan de renovatie van ruim 300 woningen. Na een tender in 2012 zijn we als co-maker aan tafel geschoven. We volgen in hoofdlijnen het RGS-traject (Resultaat Gericht Samenwerken) en voeren de werkzaamheden in de periode 2014-2022 gefaseerd uit. 

Het renovatieproject is verdeeld over 40 panden in de Amsterdamse binnenstad en samen met het co-makingteam, dit bestaat uit Ymere, Bureau List, Casa architecen en Coen Hagedoorn Bouwgroep, hebben we de mooie uitdaging om dit beschermde stadsgezicht op te knappen. Hierbij worden de woningen duurzaam en hoogwaardig afgewerkt. Inclusief deze panden hebben we in 2017 in totaal 965 m3 duurzaam hout (FSC© en PEFC) in onze projecten toegepast. Dit is 99% van de totaal toegepaste hoeveelheid hout en levert een besparing van maar liefst 869 ton Co2 op. Hout is een van de meest circulaire toe te passen materialen in de bouwwereld. Door zo veel mogelijk biobased materiaal toe te passen proberen wij bij te dragen aan een duurzame gebouwde omgeving.

Potentie van pand
In samenwerking met Ymere stellen we per pand vast welke bestemming het krijgt. Door in een vroeg stadium de fundering te onderzoeken, de panden in te scannen en een bouwkundige inspectie uit te voeren, wordt op basis van de strategie het ingreepniveau bepaald. Hierbij werken we met 5 vaste ingreepniveau’s. Een deel van de panden wordt verkocht. We zorgen ervoor dat deze panden voldoen aan de convenanteisen die de corporaties met de gemeente hebben afgesproken.

De bouwkundige keuring verrichten we aan de hand van Kwaliteitseisen Bestaande Bouw (KBB). De kwaliteitsuitgangspunten en wensen toetsen we vervolgens aan de functionele eisen voor onder meer energiezuinigheid, gezondheid, veiligheid, gebruikskwaliteit en wonen. Tijdens een snelkooksessie gaan we met alle co-makers om tafel om te bepalen welk scenario het beste bij welk pand past. Elke co-maker heeft zijn eigen expertise en tijdens een snelkooksessie zijn we in staat om deze al vroegtijdig samen te brengen en snel tot een goed uitgedacht plan te komen. In het begin is het aftasten, maar de samenwerking wordt steeds effectiever en dit leidt tot een steeds beter proces. Uiteindelijk ontwikkelen we samen met ons eigen advies- en ontwerpbureau een plan dat past binnen de randvoorwaarden.

Procesinnovatie
De manier waarop we met het co-makingteam samenwerken, is procesinnoverend. Door in het beginstadium al kaders neer te leggen, wordt er veel ondervangen en kan iedereen efficiënter en doelgerichter werken. Bij RGS is er aan de voorkant al extra informatie beschikbaar en daardoor kunnen we het proces versnellen en optimaliseren. Dit resulteert in een verkorte doorlooptijd én een product op maat. Met slimme technieken wordt de kwaliteit omhoog gebracht. De lijnen zijn kort en de teams weten precies van elkaar wie wat kan/doet.

We werken met vaste teams, in voorbereiding en uitvoering, die continu doorlopen en die van project naar project leren. Daarnaast liggen de processen vast en zijn de materialen bepaald. Samen met vroegtijdige betrokkenheid en bouwkundige onderzoeken zijn de kosten hierdoor beheersbaar en de risico’s lager.

Samen met bewoners
In aanvang was opdrachtgever Ymere de schakel tussen de co-makers en de bewoners, maar al snel zaten we zelf met de bewoners om de keukentafel. Door samen na te denken over de opties ontstond er een nieuwe kijk op het ontwerpen. Zo willen bewoners bijvoorbeeld liever een compacte badkamer als dat betekent dat ze extra woonruimte kunnen krijgen. Door bewoners bij het proces te betrekken, zijn we in staat om compacter en zo functioneel mogelijk te ontwerpen. Hierdoor creëren we meer draagvlak.

43

projectgegevens


project:

Centrumpanden

plaats:

Amsterdam

samenwerking:

Ymere, opdrachtgever
Personal Living, schets & ontwerp


meer informatie


George Altena
projectleider


  • phone
  • at
  • linkedin
volgende

gerelateerdlees meer: vastgoedadvies | ketensamenwerking | renovatie | binnenstedelijk bouwen | BIM | Amsterdam

lees meer: vastgoedadvies | ketensamenwerking | renovatie | binnenstedelijk bouwen | BIM | Amsterdam