historische panden, moderne gemakken


Samen met Ymere werken wij aan de renovatie van ruim 300 woningen verdeeld over 40 panden in het centrum van Amsterdam, waarbij in hoofdlijnen het RGS-traject (Resultaat Gericht Samenwerken) wordt gehanteerd. In 2013 zijn wij na een tender als co-maker aan tafel geschoven en voeren we de werkzaamheden in de periode van 2014 - 2019 gefaseerd uit.

Samen met het co-makingteam hebben wij de mooie uitdaging om alle, vaak monumentale, woningen op te knappen. Daarbij worden de woningen duurzaam en hoogwaardig afgewerkt. Deze nieuwe vorm van samenwerking is echt een procesinnovatie. We werken met slimme technieken en brengen zo de kwaliteit omhoog. Door alle extra informatie die aan de voorkant beschikbaar is kunnen we het proces versnellen en optimaliseren. “We zijn ondertussen alweer drie jaar aan het werk in deze samenwerkingsvorm. Voor ons eigenlijk al gewoon, maar dat is natuurlijk niet zo. In het begin kom je allemaal uit de traditionele wereld, dan is het wel even omschakelen. Het samenwerkingsproces was erg gaaf om te zien. Het mooiste is dat je in het beginstadium al kaders kunt neerleggen en vooraf veel kunt ondervangen. Zo kan je heel efficiënt en doelgericht werken”, vertelt Sander Westland, bedrijfsleider van onze advies- en ontwerpafdeling.

Expertise vroegtijdig inbrengen
Per pand wordt in samenwerking met Ymere, Coen Hagedoorn Bouwgroep, een vaste makelaar en de asset manager vastgesteld welke bestemming het pand krijgt. Hiervoor zijn drie standaard scenario’s voor vastgesteld: sociale verhuur, vrije sector verhuur of verkoop. We beginnen met een quickscan om de potentie van het vastgoed te bepalen. Vervolgens doen we de opname. We scannen bijna alle woningen in met onze 3D-scanner en verwerken dit vervolgens in het BIM-model. Tevens doen wij de bouwkundige keuring aan de hand van Kwaliteitseisen Bestaande Bouw (KBB). Daarbij vertalen wij de kwaliteitsuitgangspunten en wensen naar functionele eisen voor onder andere energiezuinigheid, gezondheid, veiligheid, gebruikskwaliteit en wonen. Vervolgens gaan wij met alle co-makers, tijdens een snelkooksessie, om te tafel om te bepalen welk scenario het beste past. Samen met ons eigen advies- en ontwerpbureau, ontwerpen wij een plan dat past binnen de randvoorwaarden.

“De eerste snelkooksessie kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was namelijk in een echte boksring. In het midden van de ring stond een grote tafel, waaraan alle co-makers plaats hadden genomen. Elke co-makers heeft zijn eigen expertise, die wij tijdens de snelkooksessie al in een vroegtijdig stadium samenbrengen. Zo kom je heel snel een goed uitgedacht plan. De samenwerking wordt steeds effectiever. In het begin is het nog aftasten maar door goede samenwerking kom je tot een steeds beter proces. Nu werkt zelfs de installateur met BIM”, vertelt Sander Westland.

Leren van bewoners
Wij hebben tijdens het proces een hoop geleerd van de bewoners. In het begin was de opdrachtgever de schakel tussen de co-makers en de bewoners. Wij hebben de opdrachtgever geadviseerd om zelf bij de bewoners aan de keukentafel te gaan zitten. “Wij zijn met onze schetsrol bij de bewoners langsgegaan. Samen hebben we nagedacht over de beste opties. Zo willen bewoners liever een compacte badkamer als dat betekent dat ze extra woonruimte kunnen krijgen. Zij hebben ons een nieuwe kijk op het ontwerpen gegeven. Alle input die wij van bewoners krijgen nemen wij mee in het proces om de plannen nog beter af te kunnen stemmen. Wij ontwerpen nu zo compact en functioneel mogelijk. Het betrekken van bewoners is van groot belang binnen dit proces. Daarmee wordt meer draagvlak gecreëerd”, vertelt Sander Westland.


Samen met Ymere werken wij aan de renovatie van ruim 300 woningen verdeeld over 40 panden in het centrum van Amsterdam, waarbij in hoofdlijnen het RGS-traject (Resultaat Gericht Samenwerken) wordt gehanteerd. In 2013 zijn wij na een tender als co-maker aan tafel geschoven en voeren we de werkzaamheden in de periode van 2014 - 2019 gefaseerd uit.

Samen met het co-makingteam hebben wij de mooie uitdaging om alle, vaak monumentale, woningen op te knappen. Daarbij worden de woningen duurzaam en hoogwaardig afgewerkt. Deze nieuwe vorm van samenwerking is echt een procesinnovatie. We werken met slimme technieken en brengen zo de kwaliteit omhoog. Door alle extra informatie die aan de voorkant beschikbaar is kunnen we het proces versnellen en optimaliseren. “We zijn ondertussen alweer drie jaar aan het werk in deze samenwerkingsvorm. Voor ons eigenlijk al gewoon, maar dat is natuurlijk niet zo. In het begin kom je allemaal uit de traditionele wereld, dan is het wel even omschakelen. Het samenwerkingsproces was erg gaaf om te zien. Het mooiste is dat je in het beginstadium al kaders kunt neerleggen en vooraf veel kunt ondervangen. Zo kan je heel efficiënt en doelgericht werken”, vertelt Sander Westland, bedrijfsleider van onze advies- en ontwerpafdeling.

Expertise vroegtijdig inbrengen
Per pand wordt in samenwerking met Ymere, Coen Hagedoorn Bouwgroep, een vaste makelaar en de asset manager vastgesteld welke bestemming het pand krijgt. Hiervoor zijn drie standaard scenario’s voor vastgesteld: sociale verhuur, vrije sector verhuur of verkoop. We beginnen met een quickscan om de potentie van het vastgoed te bepalen. Vervolgens doen we de opname. We scannen bijna alle woningen in met onze 3D-scanner en verwerken dit vervolgens in het BIM-model. Tevens doen wij de bouwkundige keuring aan de hand van Kwaliteitseisen Bestaande Bouw (KBB). Daarbij vertalen wij de kwaliteitsuitgangspunten en wensen naar functionele eisen voor onder andere energiezuinigheid, gezondheid, veiligheid, gebruikskwaliteit en wonen. Vervolgens gaan wij met alle co-makers, tijdens een snelkooksessie, om te tafel om te bepalen welk scenario het beste past. Samen met ons eigen advies- en ontwerpbureau, ontwerpen wij een plan dat past binnen de randvoorwaarden.

“De eerste snelkooksessie kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was namelijk in een echte boksring. In het midden van de ring stond een grote tafel, waaraan alle co-makers plaats hadden genomen. Elke co-makers heeft zijn eigen expertise, die wij tijdens de snelkooksessie al in een vroegtijdig stadium samenbrengen. Zo kom je heel snel een goed uitgedacht plan. De samenwerking wordt steeds effectiever. In het begin is het nog aftasten maar door goede samenwerking kom je tot een steeds beter proces. Nu werkt zelfs de installateur met BIM”, vertelt Sander Westland.

Leren van bewoners
Wij hebben tijdens het proces een hoop geleerd van de bewoners. In het begin was de opdrachtgever de schakel tussen de co-makers en de bewoners. Wij hebben de opdrachtgever geadviseerd om zelf bij de bewoners aan de keukentafel te gaan zitten. “Wij zijn met onze schetsrol bij de bewoners langsgegaan. Samen hebben we nagedacht over de beste opties. Zo willen bewoners liever een compacte badkamer als dat betekent dat ze extra woonruimte kunnen krijgen. Zij hebben ons een nieuwe kijk op het ontwerpen gegeven. Alle input die wij van bewoners krijgen nemen wij mee in het proces om de plannen nog beter af te kunnen stemmen. Wij ontwerpen nu zo compact en functioneel mogelijk. Het betrekken van bewoners is van groot belang binnen dit proces. Daarmee wordt meer draagvlak gecreëerd”, vertelt Sander Westland.

4

projectgegevens


project:

Centrumpanden

plaats:

Amsterdam

samenwerking:

Ymere, opdrachtgever
Personal Living, schets & ontwerp


meer informatie


George Altena
projectleider


  • phone
  • at
  • linkedin
volgende

gerelateerdlees meer: ketensamenwerking | renovatie | vastgoedadvies | binnenstedelijk bouwen | BIM | Amsterdam

lees meer: ketensamenwerking | renovatie | vastgoedadvies | binnenstedelijk bouwen | BIM | Amsterdam